Kajo 2022 Finnjamboree – info

Kajo 2022 on Suomen Partiolaisten järjestämä kansallinen partioleiri, joka toivottaa tervetulleeksi kaikki Suomen partiolaiset sekä myös kansainväliset vieraat ja ei-vielä-partiolaiset! Kajolle kerääntyy siis yhteen tuhansittain partiolaisia ympäri Suomen. Finnjamboree-leirejä järjestetään 6. vuoden välein ja Kajon edeltäjälle, Roihulle, osallistui yli 17 000 henkilöä!

Ensi kesänä on siis mahdollisuus olla mukana tekemässä unohtumatonta partioelämystä 🌲⛺🌲ja luoda muistoja loppuelämäksi! 🏕

Kajo järjestetään Evon leirialueella, lähellä Hämeenlinnaa. Partiolaiset majoittuvat yhdessä lippukuntansa kanssa leirilippukunnissa.

Leiriaika:

  • Lähtö perjantaina 15.7.2022
  • Kotiin palataan lauantaina 23.7.2022

Viikkoon mahtuu niin ohjelmalaaksoja, kahviloita, uusia kavereita kuin massiiviset avajaiset sekä päättäjäiset, joissa koko leiri kokoontuu yhteen nauttimaan kesäillasta. Kauka-Kuuteista saa leirille osallistua kaikki tarpojaryhmään kuuluvat tai sitä vanhemmat /kaikki tarpojiin siirtyvät ja sitä vanhemmat. Eli vartiot Vegenakit, GVBossladyt ja Supermursut.

Ilmoittautuminen ja leirimaksu

  • Kajolle ilmoittaudutaan Kuksassa 1.12.2021-2.2.2022 välisenä aikana.
  • Leiri maksaa 250 euroa kokoaikaisilta osallistujilta, ja leirin osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä!

Leirimaksu kattaa mm. ohjelman, ruuan, infrastruktuurin kuten suihkut, saunat ja huussit sekä leirisairaalan, ensiavun ja palokunnan. Leirimaksuun voi hakea stipendiäilmoittautumisen yhteydessä taloudellisin ja sosiaalisin perustein. Stipendiä voi hakea koko leirimaksuun tai vain osaan. Lippukunta avustaa jokaista Kajolle lähtevää myöhemmin kerrottavalla summalla.

Nähdään Kajolla ensi kesänä!

Lisää tietoa löydät Kajon verkkosivuilta https://kajo2022.fi/

Kauka-Kuuttien oma Kajo-info torstaina 9.12. klo 18 etäyhteydellä Teamsissa.

Ei ennakkoilmoittautumista.

Liity kokoukseen tästä linkistä

Kuullaan ja nähdään linjoilla!  

* * *

Kajo 2022 is a national scout camp organized by the Finnish Scouts, welcoming all Finnish scouts as well as international guests and not-yet-scouts! Thousands of scouts from all over Finland gather in Kajo.

Kajo will be held in the Evo camp area, near Hämeenlinna. Kauka-Kuutit will form its own troop at the camp with some other Scout troop /troops.


Camp time: 

  • Departure on Friday 15 July 2022 
  • Returning home on Saturday 23 July 2022 

The week will include different types of programs, cafes, new friends as well as a massive opening and closing party, where the whole camp will gather to enjoy the summer evening. From Kauka-Kuutit, everyone who belongs to the tarpoja group or older / everyone who moves to tarpon and older is allowed to participate in the camp. That is, the groups Vegenakit, GVBossladyt and Supermursut.

Registration and camp fee

  • Kajo registration is open between 1.12.2021-2.2.2022. 
  • The camp fee is 250 euros, for full-time participants,
    Fee is paid upon registration! 

The camp fee covers e.g. programs, food, infrastructure such as showers, saunas and huts, as well as a camp hospital, first aid and fire department. You can apply for a scholarship for the camp fee upon registration on economic and social grounds. The scholarship can be applied for in full or in part. Kauka-Kuutit pays part of the camp fee, with an amount to be announced later.

See you in Kajo next summer!

More information in English can be found at the official site: https://kajo2022.fi/en/home/


Kauka-Kuutit’s own Kajo info on Thursday 9.12. at 6pm remotely in Teams. 

No pre-registration. 

Join the meeting from this link 

Let’s hear and see you online!