Liity jäseneksi

Partioon voi liittyä minkä ikäisenä tahansa. 7-17 -vuotiaat harrastavat viikoittain ikäkausiryhmissä ja 3-6 -vuotiaat voivat aloittaa partion oman aikuisen kanssa Perhepartiossa.
Aloita maailman paras harrastus ja elämäsi suurin seikkailu!

Katso täältä, milloin Kauka-Kuuttien partioryhmät kokoontuvat

Partio on vastavoima “Miks mun pitäis?” ja “Ei kuulu mulle!”-asenteille.

Partiossa opitaan tekemällä – ja välillä leikitään. Partiossa toimitaan ryhmissä, jotka noudattavat partio-ohjelmaa. Ohjelmassa on tärkeää, että jokainen saa tehdä itse. Tekemiseen osallistuvat kaikkein pienimmätkin partiolaiset, sillä partion perusideana on antaa vastuuta nuorille.

Partioon kuuluu seikkailuja ja elämyksiä, joiden avulla nuori oppii luottamaan omiin kykyihinsä. Selviytyminen metsässä ja selviytyiminen kaupunkisuunnistuksessa ovat yhtä tärkeitä taitoja. Samalla partiolainen oppii, että kaikkien ei tarvitse osata kaikkea.


Pääset täyttämään jäsenhakemusta alla olevasta painikkeesta. Jäsenhakemus ei vielä sido mihinkään.

Kauka-Kuuttien viikkotoimintaan saa tulla tutustumaan pari kertaa jotta tietää onko harrastus itselle sopiva, ja vasta tämän jälkeen liitytään Kauka-Kuutit ry:n jäseneksi.
Jäsenmaksulasku tulee koteihin noin 1 viikon – 1 kuukauden kuluessa jäsenyyden aloittamisesta, hieman aloitusajankohdasta riippuen.

Liity Kauka-Kuutit ry:n jäseneksi


Partio on maailmanlaajuinen nuorisoliike, joka on kaikille avointa, poliittisesti sitoutumatonta toimintaa. Mukaan ovat tervetulleita kaikki ikään, sukupuoleen ja uskontoon katsomatta. Eri ikäkausien taitotason mukaan suunniteltu ohjelma takaa onnistumisen elämyksiä ja mielekästä tekemistä ihan jokaiselle!

Lue tästä tarkemmin, mitä partio on

Vanhemmat partiolaiset johtavat nuorempia viikoittain kokoontuvissa ryhmissä. Viikoittaisten kokouksien lisäksi toimintaan kuuluu leirejä, lyhyempiä retkiä, kursseja ja monenlaisia tapahtumia.

Jäsenhakemuksen saatuamme otamme yhteyttä ja kerromme mahtuuko mukaan heti vai pääseekö jonottamaan. Uudet ryhmät käynnistetään joko syyskuussa tai tammikuussa, jolloin myös kokoonpanot elävät ja paikkoja vapautuu.

Vuoden 2023 jäsenmaksut Kauka-Kuutit ry:ssä

Kauka-Kuutit ry:n jäsenille 2023 jäsenmaksut ovat

  • 79,50 € / I-jäsen (kaikki yli 17-vuotiaat + perheen ainoa partiolainen, esim sudenpentu)
  • 56,50 € / II-jäsen (saman perheen muut 7- 17-vuotiaat partiolaiset)
  • 12.25 € / III-jäsen (saman perheen 4-6-vuotiaat perhepartioon osallistuvat partiolaiset)

Partiossa 0-3-vuotiaat eivät maksa jäsenmaksua. Nuorimmilla on partiovakuutus voimassa vanhemman ollessa jäsenmaksun maksanut partion jäsen. Muut jäsenetuudet eivät ole voimassa.

Jäsenmaksuun voi anoa vapautusta sosiaalisin perustein. Jäsenmaksusta vapauttamista voi anoa ympäri vuoden, anomus tulee kuitenkin jättää ennen jäsenmaksulaskun eräpäivää.

Jäsenmaksu sisältää Suomen Partiolaisten, Pääkaupunkiseudun Partiolaisten että Kauka-Kuuttien jäsenmaksuosuudet (ns. lisenssimaksu koko vuodelle). 

Jäsenmaksuvapautus

Partio halutaan pitää avoimena kaikille ja siksi partion jäsenmaksusta voi anoa vapautusta. Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Jäsenmaksusta vapauttamista voi anoa ympäri vuoden. 

HUOM! Jäsenmaksuvapautus tulee kuitenkin anoa ennen kuin jäsenmaksulasku erääntyy.

Lisää tietoa partion jäsenmaksusta sekä jäsenmaksuvapautuksesta löytyy Suomen partiolaisten jäsenmaksusivulta.