Osallistumis- ja peruutusohjeet

Kauka-Kuuttien omissa tapahtumissa ovat voimassa seuraavat osallistumis- ja peruutusohjeet. Ohjeet ovat voimassa ellei toisin ilmoiteta.

Tapahtuman järjestäjä ei vastaa osallistujien kuljetuksista tapahtumaan, ellei toisin ole ilmoitettu. Järjestäjän vastuu osallistujista alkaa vasta kun osallistujat ovat ilmoittautuneet tapahtumapaikalla.

HUOM! Ohjeet eivät koske partiopiirin tai muiden järjestäjien tapahtumia.

Osallistujat

Kauka-Kuutit ry:n tapahtumiin voivat osallistua yhdistyksen jäsenet, ellei tapahtuman ohjeistuksessa ole muuta ilmoitettu. Ilmoittautumisen yhteydessä tarkistetaan, että jokaisella on partion jäsenmaksu maksettuna. Jos tapahtumaan voi osallistua muita kuin yhdistyksen jäseniä voi osallistumismaksu poiketa yhdistyksen jäsenille tarkoitetusta maksusta.

Ilmoittautuminen

Tapahtumiin ilmoittaudutaan Kuksassa, ellei muuta ohjeisteta.
Ilmoittautuminen tulee tehdä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuminen on sitova. Osallistuminen edellyttää myös osallistumismaksun maksamisen ajoissa annettujen ohjeiden mukaisesti (ohjeistettu tapahtuman tiedoissa).

Ilmoittautumisen peruuttaminen

Jos ilmoittautuminen peruutetaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä, osallistumismaksua ei peritä.

Jos peruutus tulee myöhemmin, peritään koko osallistumismaksu.
Osallistujan sairastuessa osallistumismaksua voi hakea takaisin lääkärintodistusta vastaan partiovakuutuksesta.
Peruutus on tehtävä tapahtuman johtajalle.

Tapahtuman peruuntuminen

Tapahtuma voidaan peruuttaa lippukunnan johtajiston päätöksellä esimerkiksi vähäisen osallistujamäärän, turvallisuuden tai muun toimintaa rajoittavan tekijän takia.
Tapahtuman peruuntuessa osallistumismaksujen palautuksesta päätetään tapahtumakohtaisesti. Osallistumismaksut pyritään palauttamaan kaikille osallistujille täysimääräisenä.

Osallistumistietojen tallentaminen

Tapahtumaan osallistumalla hyväksyt osallistumistietojen (nimi, ryhmä, ikäkausi, tapahtuma) tallentamisen lippukunnan osallistumistilastoihin. Tietoja käytetään lippukunnan toiminnan taltiointiin ja kehittämiseen.

Kuvaaminen, valokuvat

Lippukunnan toiminnassa otettavia valokuvia voidaan käyttää viestinnässä.
Voit kieltää lapsesi tai itsesi kuvaamisen niin halutessasi.
Tieto annetaan tapahtumailmoittautumisen yhteydessä tai ottamalla etukäteen yhteyttä lippukunnanjohtajaan tai tapahtuman johtajaan.

Partiovakuutus

Jäsenmaksunsa maksaneilla partiolaisilla on partiotapahtumia koskeva toiminnan vastuu-, tapaturma- , matkustaja-, matkatavara- ja matkavastuuvakuutus LähiTapiolassa. Vakuutus on toissijainen.
Lisätietoja partiovakuutuksesta löytyy Suomen Partiolaisten nettisivuilta:

https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/partiovakuutus/

Vahingonkorvausvastuu

Jos osallistuja tahallisesti rikkoo lippukunnan tai muun tahon omaisuutta, voidaan häneltä periä asiaan kuuluva korvaus.