Ryhmät

Kauden 2023-24 ryhmät

MA TI KE TO PE
LA / SU
 

17.30-18:30
Rohkeat oravat
sudenpennut
(2014-16)
Täynnä

     

Kuukausittain
2. sunnuntai IP
Ketunpennut -perhepartio
kotiväki ja alle kouluikäiset lapset

18:00-19:00
Jormalauma
tarpojat
(2009-10)
Ryhmässä tilaa

 

18:00-19:00
Uudet seikkailijat
(2013)
Ryhmässä tilaa

18:00-19:00
Lohikäärmeet
sudenpennut
(2014-)
Täynnä 

 

 

Kuukausittain
2. sunnuntai
klo 17-18
Johtajaneuvosto

19:00-20:00
Kökkelin ipanat + Puska-Pizzat
seikkailijat
(2010-12)
Täynnä

19:00-20:00
Salama-Ketut
tarpojat
(2010-11)
Ryhmässä
tilaa

       

 

 

 

 

 

Yleistietoa lippukunnan ryhmistä ikäkausittain:

 

Perhepartio 4-6 V

Perhepartion toimintaan ovat tervetulleita kaikki alle kouluikäiset lapset ja heidän vanhempansa. Aiempaa partiotaustaa ei tarvitse olla.

Perhepartiossa lapsiperheet pääsevät tutustumaan partioon ja viettämään yhteisiä mukavia hetkiä luonnossa. Lisäksi on mahdollisuus osallistua lippukunnan järjestämiin tapahtumiin, retkille ja leireille. Perhepartio toimii itsenäisesti omana toimintanaan perheiden kesken.
Pidämme yhteyttä facebook-ryhmässä.  
Perhepartio kokoontuu kerran kuussa perheiden toivomina ajankohtina.

Toiminnasta kiinnostuneet perheet ovat tervetulleita mukaan. Tarkemmat kellonajat ja muut tiedot saat liittymällä facebookryhmään.

Sudenpennut 7–10-vuotiaita

Ryhmäkoko: 8–14 lasta
Johtajat: 2–4, täysi-ikäistä johtajaa, yleisimmin lasten vanhempia
Sudenpentujen ohjelma koostuu jäljistä ja askeleista.

Sudenpentujen toiminta on leikkiä, tarinoita ja seikkailua. Viikoittaisissa kokouksissaan sudenpennut oppivat monipuolisen tekemisen kautta asioita, joita ei tietokonepelejä ahmimalla omaksuta. Uusien taitojen lisäksi sudari oppii toimimaan ryhmässä ja sen eduksi.

Sudenpentujen ryhmä, sudenpentulauma, kokoontuu kerran viikossa partiokololle. Kokouksissa tehdään aktiviteetteja ja jälkiä ja jokaisen jäljen suoritettuaan sudenpentu saa paitaansa kankaisen merkin. Lisäksi sudenpennut osallistuvat lyhyille retkille, leireille ja muihin partiotapahtumiin, kuten sudenpentukisoihin

Sudenpentutoiminnasta vastaava Akela: Maria Pernu

Seikkailijat 10–12-vuotiaita

Ryhmäkoko: 12–16 lasta
Johtajat: 3–4, 17–25 -vuotiaita
Ohjelma koostuu ilmansuunnista ja aktiviteeteista.

Seikkailijatoiminta on Suuri Seikkailu, vauhdikasta ja hauskaa yhdessä tekemistä ja uuden oppimista. Tämä seikkailu perustuu Suomen Partiolaisten partio-ohjelman seikkailijoille tehtyjen toimintakokonaisuuksien, ilmansuuntien, suorittamiseen. Ilmansuuntia suorittamalla seikkailijat oppivat tuikitärkeitä partio- ja retkeilytaitoja, muun muassa metsässä toimimista, ensiaputaitoja, rakentelua, ruuanlaittoa, toisista välittämistä ja luonnontuntemusta. Viikkokokouksissa ja retkillä seikkailijat saavat vastuutehtäviä ja oppivat kantamaan sopivan kokoista vastuuta.

Seikkailijat kokoontuvat viikoittain kololla ja sen ympäristössä.  Seikkailijat ovat mukana lippukunnan yhteisillä retkillä ja leireillä, osallistuvat seikkailijoiden yhteisiin retkipäiviin, tekevät ryhmänsä kanssa viikonloppuretkiä metsään ja osallistuvat partiotaitokilpailuihin.

Seikkailijaikäkautta tukee Sampo: Anna Kunnas

Tarpojat 12–15-vuotiaita

Ryhmäkoko: 5–10 nuorta
Johtajat: 15–18-vuotiaita
Ohjelma koostuu aktiviteeteista ja tarpoista.

Tarpojien ohjelmassa korostuu yhdessä toimiminen ja kavereiden kanssa koetut elämykset. Tarpojat suuntaavat retkille, vaelluksille ja partiokisoihin yhdessä oman vartionsa kanssa ja pääsevät lisäksi osallistumaan suurempiin partiotapahtumiin, kuten suurleireille kotimaassa ja ulkomailla.

Tarpojien ryhmä, tarpojavartio, kokoontuu viikoittain. Tarpojavartiota johtaa samoaja, 15–17-vuotias vartionjohtaja, jonka taustalla apuna ja tukena toimii aikuinen ikäkausivastaava. Toiminnan kautta tarpoja laajentaa sosiaalista ympäristöään ja oppii soveltamaan käytännön taitoja. Tarpojan itseohjautuvuus kehittyy ja nuori uskaltaa kokeilla uutta. Tarpojaohjelman lopuksi tarpojat osallistuvat ryhmänjohtajakoulutukseen.

Tarpojaluotsi 

 

Samoajat 15–17-vuotiaita

Ohjelma koostuu yksittäisistä aktiviteeteista.

Samoajien toiminta on paitsi peruspartiota, myös paikallisen lippukunnan ulkopuolelle kurkottavaa vaikuttamista, kansainvälisyyttä, vastuunkantoa ja uusien ihmisten kohtaamista. Samoajat suunnittelevat toimintaansa yhdessä aikuisen kanssa ryhmän kiinnostuksen kohteiden mukaisesti ja pääsevät näin valitsemaan partio-ohjelmasta itselleen parhaat palat.

Samoajaiässä vapaaehtoistoiminnan rooli kasvaa, kun samoaja saa vastuuta ja erilaisia pestejä hoidettavakseen. Monet samoajat toimivat esimerkiksi tarpojaikäisten vartionjohtajina, vastuutehtävissä lippukunnassa sekä erilaisissa projekteissa. Viikkotoiminnan lisäksi samoajat järjestävät omia retkiään ja osallistuvat aktiivisesti alueellisiin ja valtakunnallisiin sekä kansainvälisiin partiotapahtumiin.

Samoajaluotsi

 

Vaeltajat 18–22-vuotiaita

Vaeltajana partiosta on mahdollista tehdä oman näköistä: yksi innostuu partiotaitokisoista, toinen ryhtyy partiolehden toimittajaksi ja kolmas lähtee nuorempien partiolaisten kanssa retkelle. Vaeltajana partio onkin paitsi harrastus, myös inspiroiva vapaaehtoistyö! Vaeltajat toimivat usein johtajina ja muissa vastuutehtävissä lippukunnassa, piiritasolla ja valtakunnallisesti. Lisäksi vaeltajat osallistuvat alueen partiotapahtumiin, sekä valtakunnallisille ja kansainvälisille leireille ja partiomatkoille.

Vaeltajien oma ohjelma huomioi täysi-ikäisyyden, mutta antaa vielä tilaa kasvulle ja henkiselle kehitykselle kohti vastuuntuntoista aikuisuutta.

Vaeltajaluotsi

 

Aikuiset 22+

Aikuisilla on mahdollisuus osallistua lippukunnan viikkotoiminnan lisäksi Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ja Suomen Partiolaisten koulutuksiin, kisoihin ja tapahtumiin, yhdessä muiden lippukuntamme ja alueen aikuisten partiolaisten kanssa.