Ryhmät

SYKSYN 2018 KOKOUSAJAT
Maanantai Tiistai Keskiviikko Lauantai/Sunnuntai

17:30 – 18:30

Partiolepakot
sudenpennut
(-09) Täynnä

 

 

 17:15 – 18:15

Pikachut
sudenpennut (-09, -10) Täynnä

Perhepartio
vanhemmat ja lapset

18:00 – 19:00

Reikämajavat
seikkailijat (-06, -07, -08)

18:15 – 19:15

Chicken nuggets
seikkailijat 
(-07, -08) Täynnä

TTTSMV
samoajat (-01, -02)

19:30 – 20:30

Ultimatehunajaglitterdab
tarpojat (-05) Täynnä

19:00 – 20:00
Kökkelin kauhut
samoajat (-03, -04)
SSSHILEJ vaeltajat (-97 – -00)

Yleistietoa lippukunnan ryhmistä ikäkausittain:

Perhepartio 0-6 V

Perhepartion toimintaan ovat tervetulleita kaikki alle kouluikäiset lapset ja heidän vanhempansa. Aiempaa partiotaustaa ei tarvitse olla.

Perhepartiossa lapsiperheet pääsevät tutustumaan partioon ja viettämään yhteisiä mukavia hetkiä luonnossa. Lisäksi on mahdollisuus osallistua lippukunnan järjestämiin tapahtumiin, retkille ja leireille. Perhepartio toimii itsenäisesti omana toimintanaan perheiden kesken. Aloitamme toiminnan elokuussa lauantaina 18.8. Pidämme yhteyttä facebookryhmässä ja olemme jakaneet vastuut syksyn perhepartiokerroista perheiden kesken. Perhepartio kokoontuu kerran kuussa perheiden toivomina ajankohtina.

Toiminnasta kiinnostuneet perheet ovat tervetulleita mukaan myös syksyn aikana! Tarkemmat kellonajat ja tiedot saat liittymällä facebookryhmään. Perhepartion vastuuhenkilönä toimii Panu Korpela, panu.korpela@iki.fi 040 5574747.

Sudenpennut 7–10-vuotiaita

Ryhmänkoko: 8–15 lasta
Johtajat: 2–3, täysi-ikäistä johtajaa
Ohjelma koostuu askelista ja jäljistä.

Sudenpentujen toiminta on leikkiä, tarinoita ja seikkailua. Viikoittaisissa kokouksissaan sudenpennut oppivat monipuolisen tekemisen kautta asioita, joita ei tietokonepelejä ahmimalla omaksuta. Uusien taitojen lisäksi sudari oppii toimimaan ryhmässä ja sen eduksi.

Sudenpentujen ryhmä, sudenpentulauma, kokoontuu kerran viikossa partiokololle. Kokouksissa tehdään aktiviteetteja ja jälkiä ja jokaisen jäljen suoritettuaan sudenpentu saa paitaansa kankaisen merkin. Lisäksi sudenpennut osallistuvat lyhyille retkille, leireille ja muihin partiotapahtumiin, kuten sudenpentukisoihin

Sudenpentulaumat kaudella 2018:
Pikachut (-09, -10) Partiolepakot (-09)
Kati, Minna, Vaike, Viljo Anna, Mari, Helka
Kokous ke 17:15 – 18:15 Kokous ma 17:30 – 18:30

Sudenpentuluotsi Kati Luukkanen, kati.luukkanen@kauku.fi 044 9062331

 

Seikkailijat 10–12-vuotiaita

Ryhmänkoko: 12–16 lasta
Johtajat: 3–4, 17–25 -vuotiaita
Ohjelma koostuu aktiviteeteistä ja ilmansuunnista.

Seikkailijatoiminta on Suuri Seikkailu, vauhdikasta ja hauskaa yhdessä tekemistä ja uuden oppimista. Tämä seikkailu perustuu Suomen Partiolaisten partio-ohjelman seikkailijoille tehtyjen toimintakokonaisuuksien, ilmansuuntien, suorittamiseen. Ilmansuuntia suorittamalla seikkailijat oppivat tuikitärkeitä partio- ja retkeilytaitoja, muun muassa metsässä toimimista, ensiaputaitoja, rakentelua, ruuanlaittoa, toisista välittämistä ja luonnontuntemusta. Viikkokokouksissa ja retkillä seikkailijat saavat vastuutehtäviä ja oppivat kantamaan sopivan kokoista vastuuta.

Seikkailijat kokoontuvat viikoittain kololla ja sen ympäristössä.  Seikkailijat ovat mukana lippukunnan yhteisillä retkillä ja leireillä, osallistuvat seikkailijoiden yhteisiin retkipäiviin, tekevät ryhmänsä kanssa viikonloppuretkiä metsään ja osallistuvat partiotaitokilpailuihin.

Seikkailijajoukkueet kaudella 2018:
Chicken nuggets (-07,-08) Reikämajavat (-06,-07)
Touko ja Veikka, tukijohtaja Panu Elsa ja Amalia, tukijohtajina Harri ja Samu
Kokous ke 18:15 – 19:15 Kokous ti 18:00-19:00

Seikkailijaluotsi Panu Korpela panu.korpela@iki.fi 040 5574747

Tarpojat 12–15-vuotiaita

Ryhmäkoko: 5–10 nuorta
Johtajat: 15–18-vuotiaita
Ohjelma koostuu aktiviteeteista ja tarpoista.

Tarpojien ohjelmassa korostuu yhdessä toimiminen ja kavereiden kanssa koetut elämykset. Tarpojat suuntaavat retkille, vaelluksille ja partiokisoihin yhdessä oman vartionsa kanssa ja pääsevät lisäksi osallistumaan suurempiin partiotapahtumiin, kuten suurleireille kotimaassa ja ulkomailla.

Tarpojien ryhmä, tarpojavartio, kokoontuu viikoittain. Tarpojavartiota johtaa samoaja, 15–17-vuotias vartionjohtaja, jonka taustalla apuna ja tukena toimii aikuinen ikäkausivastaava. Toiminnan kautta tarpoja laajentaa sosiaalista ympäristöään ja oppii soveltamaan käytännön taitoja. Tarpojan itseohjautuvuus kehittyy ja nuori uskaltaa kokeilla uutta. Tarpojaohjelman lopuksi tarpojat osallistuvat ryhmänjohtajakoulutukseen.

Tarpojavartiot kaudella 2018:
Ultimatehunajaglitterdab (-05)
Joakim ja Aaro, tukijohtajina Sara, Tiia ja Milja
Kokous ma 19:30-20:30

Tarpojaluotsi Sara Koskela sara.koskela@kauku.fi, 045 1633988

 

Samoajat 15–17-vuotiaita

Ohjelma koostuu yksittäisistä aktiviteeteista.

Samoajien toiminta on paitsi peruspartiota, myös paikallisen lippukunnan ulkopuolelle kurkottavaa vaikuttamista, kansainvälisyyttä, vastuunkantoa ja uusien ihmisten kohtaamista. Samoajat suunnittelevat toimintaansa yhdessä aikuisen kanssa ryhmän kiinnostuksen kohteiden mukaisesti ja pääsevät näin valitsemaan partio-ohjelmasta itselleen parhaat palat.

Samoajaiässä vapaaehtoistoiminnan rooli kasvaa, kun samoaja saa vastuuta ja erilaisia pestejä hoidettavakseen. Monet samoajat toimivat esimerkiksi tarpojaikäisten vartionjohtajina, vastuutehtävissä lippukunnassa sekä erilaisissa projekteissa. Viikkotoiminnan lisäksi samoajat järjestävät omia retkiään ja osallistuvat aktiivisesti alueellisiin ja valtakunnallisiin sekä kansainvälisiin partiotapahtumiin.

Samoajaryhmät vuonna 2018:
Kökkelin kauhut (-03, -04) TTTSMV (-01, -02)

Kokous kerran kuussa. Osallistuu kisoihin ja tapahtumiin yhdessä.

Vartionjohtaja: Helka Savisalo

Osallistuu kisoihin ja tapahtumiin yhdessä.

Vartionjohtaja: Milja Schroderus

Kokous ti 19:00 – 20:00

Samoajaluotsi Tiia Wiman tiia.wiman@gmail.com, 050 3499309

 

Vaeltajat 18–22-vuotiaita

Ryhmäkoko: 4 nuorta

Vaeltajana partiosta on mahdollista tehdä oman näköistä: yksi innostuu partiotaitokisoista, toinen ryhtyy partiolehden toimittajaksi ja kolmas lähtee nuorempien partiolaisten kanssa retkelle. Vaeltajana partio onkin paitsi harrastus, myös inspiroiva vapaaehtoistyö! Vaeltajat toimivat usein johtajina ja muissa vastuutehtävissä lippukunnassa, piiritasolla ja valtakunnallisesti. Lisäksi vaeltajat osallistuvat alueen partiotapahtumiin, sekä valtakunnallisille ja kansainvälisille leireille ja partiomatkoille.

Vaeltajien oma ohjelma huomioi täysi-ikäisyyden, mutta antaa vielä tilaa kasvulle ja henkiselle kehitykselle kohti vastuuntuntoista aikuisuutta.

Vaeltajaryhmät vuonna 2018:
 SSSHILEJ (-97 – -00)
Osallistuu kisoihin ja tapahtumiin yhdessä.
Vartionjohtaja: Sara Jääskeläinen

Vaeltajaluotsi Sara Jääskeläinen sara.jaaskelainen@partio.fi, 040 5898247

 

Aikuiset 22+

Aikuisilla on mahdollisuus osallistua lippukunnan viikkotoiminnan lisäksi Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ja Suomen Partiolaisten koulutuksiin, kisoihin ja tapahtumiin, yhdessä muiden lippukuntamme ja alueen aikuisten partiolaisten kanssa.