Ryhmät

SYKSYN 2019 KOKOUSAJAT

MA TI KE TO PE
LA / SU

17:00-18:00
Supermursut
seikkailijat
(2009-10)
Täynnä

 

 17:30-18:30
Pikachut
sudenpennut
(2009-12)
Täynnä

    Perhepartio
TAUOLLA
vanhemmat ja lapset

18:30-19:30
Uudet
tarpojat I
tarpojat
(2005-08)

18:00-19:00
Uudet sudenpennut
sudenpennut
(2010-12)
Täynnä

18:30-19:30
Chicken nuggets
tarpojat
(2007-08)

   

joka kuun 1. su klo 11-12
Vaeltajat
(1997-2001)

      19:30-20:30
Ultimatehunaja-glitterdab
tarpojat
(2005-06)
  joka kuun 1. su klo 12-13
Johtajaneuvosto
          joka kuun 1. su klo 13-14
Kökkelin kauhut
samoajat
(2002-04)

 

 

 

 

 

Yleistietoa lippukunnan ryhmistä ikäkausittain:

 

Perhepartio 0-6 V

Perhepartion toimintaan ovat tervetulleita kaikki alle kouluikäiset lapset ja heidän vanhempansa. Aiempaa partiotaustaa ei tarvitse olla.

Perhepartiossa lapsiperheet pääsevät tutustumaan partioon ja viettämään yhteisiä mukavia hetkiä luonnossa. Lisäksi on mahdollisuus osallistua lippukunnan järjestämiin tapahtumiin, retkille ja leireille. Perhepartio toimii itsenäisesti omana toimintanaan perheiden kesken.
Pidämme yhteyttä facebookryhmässä. Tavoitteenamme on aloittaa Kauka-Kuuttien perhepartio uudelleen kunhan löydämme riittävän monta aikuista joiden kesken kierrättää vetovastuuta.
Perhepartio kokoontuu kerran kuussa perheiden toivomina ajankohtina.

Toiminnasta kiinnostuneet perheet ovat tervetulleita mukaan syksyn aikana! Tarkemmat kellonajat ja tiedot saat liittymällä facebookryhmään.

Sudenpennut 7–10-vuotiaita

Ryhmänkoko: 8–15 lasta
Johtajat: 2–3, täysi-ikäistä johtajaa
Ohjelma koostuu askelista ja jäljistä.

Sudenpentujen toiminta on leikkiä, tarinoita ja seikkailua. Viikoittaisissa kokouksissaan sudenpennut oppivat monipuolisen tekemisen kautta asioita, joita ei tietokonepelejä ahmimalla omaksuta. Uusien taitojen lisäksi sudari oppii toimimaan ryhmässä ja sen eduksi.

Sudenpentujen ryhmä, sudenpentulauma, kokoontuu kerran viikossa partiokololle. Kokouksissa tehdään aktiviteetteja ja jälkiä ja jokaisen jäljen suoritettuaan sudenpentu saa paitaansa kankaisen merkin. Lisäksi sudenpennut osallistuvat lyhyille retkille, leireille ja muihin partiotapahtumiin, kuten sudenpentukisoihin

Sudenpentuluotsi oto Katariina “Kati” Luukkanen
katariina.luukkanen[a]kauku.fi

 

Seikkailijat 10–12-vuotiaita

Ryhmänkoko: 12–16 lasta
Johtajat: 3–4, 17–25 -vuotiaita
Ohjelma koostuu aktiviteeteistä ja ilmansuunnista.

Seikkailijatoiminta on Suuri Seikkailu, vauhdikasta ja hauskaa yhdessä tekemistä ja uuden oppimista. Tämä seikkailu perustuu Suomen Partiolaisten partio-ohjelman seikkailijoille tehtyjen toimintakokonaisuuksien, ilmansuuntien, suorittamiseen. Ilmansuuntia suorittamalla seikkailijat oppivat tuikitärkeitä partio- ja retkeilytaitoja, muun muassa metsässä toimimista, ensiaputaitoja, rakentelua, ruuanlaittoa, toisista välittämistä ja luonnontuntemusta. Viikkokokouksissa ja retkillä seikkailijat saavat vastuutehtäviä ja oppivat kantamaan sopivan kokoista vastuuta.

Seikkailijat kokoontuvat viikoittain kololla ja sen ympäristössä.  Seikkailijat ovat mukana lippukunnan yhteisillä retkillä ja leireillä, osallistuvat seikkailijoiden yhteisiin retkipäiviin, tekevät ryhmänsä kanssa viikonloppuretkiä metsään ja osallistuvat partiotaitokilpailuihin.

Seikkailijaluotsi oto Katariina “Kati” Luukkanen
katariina.luukkanen[a]kauku.fi

 

Tarpojat 12–15-vuotiaita

Ryhmäkoko: 5–10 nuorta
Johtajat: 15–18-vuotiaita
Ohjelma koostuu aktiviteeteista ja tarpoista.

Tarpojien ohjelmassa korostuu yhdessä toimiminen ja kavereiden kanssa koetut elämykset. Tarpojat suuntaavat retkille, vaelluksille ja partiokisoihin yhdessä oman vartionsa kanssa ja pääsevät lisäksi osallistumaan suurempiin partiotapahtumiin, kuten suurleireille kotimaassa ja ulkomailla.

Tarpojien ryhmä, tarpojavartio, kokoontuu viikoittain. Tarpojavartiota johtaa samoaja, 15–17-vuotias vartionjohtaja, jonka taustalla apuna ja tukena toimii aikuinen ikäkausivastaava. Toiminnan kautta tarpoja laajentaa sosiaalista ympäristöään ja oppii soveltamaan käytännön taitoja. Tarpojan itseohjautuvuus kehittyy ja nuori uskaltaa kokeilla uutta. Tarpojaohjelman lopuksi tarpojat osallistuvat ryhmänjohtajakoulutukseen.

Tarpojaluotsi Milja Schroderus

 

Samoajat 15–17-vuotiaita

Ohjelma koostuu yksittäisistä aktiviteeteista.

Samoajien toiminta on paitsi peruspartiota, myös paikallisen lippukunnan ulkopuolelle kurkottavaa vaikuttamista, kansainvälisyyttä, vastuunkantoa ja uusien ihmisten kohtaamista. Samoajat suunnittelevat toimintaansa yhdessä aikuisen kanssa ryhmän kiinnostuksen kohteiden mukaisesti ja pääsevät näin valitsemaan partio-ohjelmasta itselleen parhaat palat.

Samoajaiässä vapaaehtoistoiminnan rooli kasvaa, kun samoaja saa vastuuta ja erilaisia pestejä hoidettavakseen. Monet samoajat toimivat esimerkiksi tarpojaikäisten vartionjohtajina, vastuutehtävissä lippukunnassa sekä erilaisissa projekteissa. Viikkotoiminnan lisäksi samoajat järjestävät omia retkiään ja osallistuvat aktiivisesti alueellisiin ja valtakunnallisiin sekä kansainvälisiin partiotapahtumiin.

Samoajaluotsi Tiia Wiman

 

Vaeltajat 18–22-vuotiaita

Vaeltajana partiosta on mahdollista tehdä oman näköistä: yksi innostuu partiotaitokisoista, toinen ryhtyy partiolehden toimittajaksi ja kolmas lähtee nuorempien partiolaisten kanssa retkelle. Vaeltajana partio onkin paitsi harrastus, myös inspiroiva vapaaehtoistyö! Vaeltajat toimivat usein johtajina ja muissa vastuutehtävissä lippukunnassa, piiritasolla ja valtakunnallisesti. Lisäksi vaeltajat osallistuvat alueen partiotapahtumiin, sekä valtakunnallisille ja kansainvälisille leireille ja partiomatkoille.

Vaeltajien oma ohjelma huomioi täysi-ikäisyyden, mutta antaa vielä tilaa kasvulle ja henkiselle kehitykselle kohti vastuuntuntoista aikuisuutta.

Vaeltajaluotsi Sara Jääskeläinen

 

Aikuiset 22+

Aikuisilla on mahdollisuus osallistua lippukunnan viikkotoiminnan lisäksi Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ja Suomen Partiolaisten koulutuksiin, kisoihin ja tapahtumiin, yhdessä muiden lippukuntamme ja alueen aikuisten partiolaisten kanssa.