Infoilta kotiväelle: Väiski 2020 -kesäleiri ja muut kysymykset * * Info night for families: Väiski 2020 camp and other topics

Tule kuulemaan mikä on Väiski2020 kesäleiri ja kysymään lisää partioleiristä ja leirielämästä.
Samalla voit tavata Kauka-Kuuttien johtajistoa ja kysellä muustakin partioon liittyvistä aiheista.
Tilaisuus järjestetään Kauklahden Nuokulla, kirjaston alakerrassa, osoite Hansakallio 2

Info night for families: Väiski 2020 camp and other topics
Come and find out what Väiski2020 summer camp is all about and ask about scout camp and camp life.
At the same time, you can meet Kauka-Kuutit leaders and ask about other topics around scouting in Kauka-Kuutit
Event will be held in Kauklahti Nuokku, below Kauklahti Library, address Hansakallio 2