Partiokirkko 6.12.2019 klo 12.30 * * Scout Church 6th Dec at 12:30

Perinteinen Partiokirkko järjestetään itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 12.30 alkaen Espoon Tuomiokirkossa. Tilaisuus kestää noin tunnin.

Partiokirkossa on mahdollisuus antaa partiolupaus. Kaikki Kauka-Kuuttien uudet jäsenet, sekä uuden ikäkauden aloittaneet partiolaiset antavat oman ikäkautensa mukaisen partiolupauksen. Harjoittelemme partiolupauksen antoa lasten kanssa viikkokokouksissa ennen kirkkoa.

Jos et pääse kirkkoon voi lupauksen antaa myös Kauka-Kuuttien joulujuhlassa 18.12. Kauklahden kappelilla.

Tuomiokirkkoseurakunta on Kauka-Kuuttien taustayhteisö ja se tukee toimintaamme taloudellisesti.

 

Paikka ja aika:  

Espoon Tuomiokirkko perjantai 6.12.2019 klo 12.30 (varaa aikaa noin tunti)

  • os. Kirkkopuisto 5, Espoo
  • paikalla on hyvä olla n.15 minuuttia ennen tapahtuman alkua järjestäytymistä varten
  • Kolehti: tilaisuudessa kerätään kolehti, joten varaa pikkurahaa mukaan

HUOM! Parkkipaikkoja rajoitetusti, kimppakyydit suositeltavia

 

Lupauksenannon pukukoodina partioasu:

 

Ilmoittaudu Kuksassa viimeistään torstaina 5.12.2019

 

Lue lisää partiolupauksesta.

 


Traditional Scout Church will be held on Independence Day 6th Dec at 12:30 pm at Espoo Cathedral. This event will last about an hour.

 

There is possibility to give Scout promise at Scout Church. All new members of Kauka-Kuutit, as well as scouts who have started a new age section, will give their promises according to their age section. We practice promise ceremony with children at weekly meetings beforehand.

There will be another opportunity for promise giving at the Kauka-Kuutti’s Christmas party on December 18th, at Kauklahti Chapel.

Tuomiokirkkoseurakunta is one of the supporters of the Kauka-Kuutit ry.

Place and time:
Espoo Cathedral Friday, December 6, 2017 at 12:30 pm (reserve about an hour)

  • address Kirkkopuisto 5, Espoo
  • please come about 15 mins prior the event for us to get organized properly
  • Offering will be collected at the church, reserve small change

NOTE! Limited parking, car sharing recommended

Dress Code is scouts uniform:

Register in Kuksa on Thu 5th Dec at the latest

 

Read more about Scout promise (original promise used e.g. in the UK)