Kauka-Kuuttien toiminta tauolla – Kauka-Kuutit on a break

Kauka-Kuutit noudattaa yleistä suositusta kaiken harrastustoiminnan keskeyttämisestä ja laittaa Kauka-Kuuttien toiminnan tauolle.


Tauko kestää ainakin 15.4. saakka. 

Tauko vaikuttaa kaikkeen partiotoimintaan:  – ryhmät eivät kokoonnu viikkotapaamisiin – viikonloppuretkiä, koulutuksia tai muitakaan partiotapahtumia ei järjestetä.

Tiedotamme erikseen kun toiminta käynnistyy uudelleen, sekä mahdollisesta tauon jatkumisesta tätä ilmoitusta pidempään.

  *  *  *  

Kauka-Kuutit follows the general recommendation to suspend all hobby activities and we put the Kauka-Kuutit activities on a break.

The break lasts until April 15.

This break affects all scouting activities: – groups do not gather for weekly meetings  – weekend trips, courses or other scouting events are cancelled.

We will inform separately when the activity resumes and if the break continues further.